Škola v ráji - vzdělávání dětí

Kdo jsme a co děláme

Občanské sdružení Škola v ráji - Sekolah Pogem se zaměřuje na vzdělávání dětí v malé vesničce Pogem/Petiwung na ostrově Lombok v Indonésii.
Na místě působíme od roku 2013. Zajišťujeme postupnou výstavbu školy, učební pomůcky a spolupodílíme se na výuce angličtiny a ekovýchovy. Soustavně se snažíme o zvýšení kvality výuky, a tím umožňujeme dětem zvolit si svou vlastní budoucnost.

Sdružení založila Andrea Stárková, která se stará o běh školy a koordinaci výuky. Sama v ní 5 měsíců v roce učí. Marcel Žitník z CK Go2 pro školu zajišťuje finanční zdroje.

V současnosti občanské sdružení Škola v ráji nabízí možnost podílet se
v rámci dobrovolnického programu
na výuce na ostrově Lombok v Indonésii. Vyražte rozšířit svoje zkušenosti, zažít překrásné prostředí dosud neturistického ostrova Lombok a prožít autentický čas s místními obyvateli
a dětmi. Na dobrovolnickou stáž lze využít příspěvek mobility udělovaný formou stipendia Pedagogickou fakultou – Univerzity v Hradci Králové. Dobrovolnický program je realizován ve spolupráci s cestovní kanceláří Go2.

Proč to děláme

A proč tohle všechno vlastně děláme? Myslíme si, že je dobré poskytnout pomoc těm, kteří ji nejenom potřebují, ale i chtějí. Chceme usnadnit dětem
z malé vesničky na Lomboku (Indonésie) cestu ke vzdělání, které jim umožní ovlivnit svou budoucnost. Dát jim šanci volby formou vzdělání.

Plány a vize

Chceme, aby vybrané děti pokračovaly dále na střední škole a ukázaly ostatním cestu, že i vzdělání může být správná volba do budoucnosti.

Kam s dětmi po základní škole?

Navazujeme bližší spolupráci s elitní soukromou školou Junior Highschool Sayang-Ibu na Lomboku, která se profiluje jako ekoškola s důrazem na envirovzdělávání v angličtině. Prvním krokem této spolupráce se stala naše návštěva v této škole, kdy jsme pěti nejnadanějším dětem z nejvyššího ročníku naší školy ukázali formou exkurze možnosti dalšího vzdělávání. Založili jsme FOND BUDOUCNOSTI DĚTÍ a postupně se snažíme získat prostředky na školné.

Více informací naleznete na: https://skolavraji.org

AKTUÁLNĚ